Skip to content

Životopis

Narodil se 9.8.1979 v Brně. V roce 1994 byl přijat na Konzervatoř Brno do hornové třídy Mgr. Bohuše Zoubka. Konzervaroř absolvoval v roce 2000. V témže roce nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění. Studium u prof. Jindřicha Petráše ukončil v roce 2004.

Zúčastnil se několika soutěží u nás i v zahraničí, kde získal četná umístění. Interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2001 (1. místo + titul absolutního vítěze),Mezinárodní interpretační soutěž Brno 2001 (2. místo),Yamaha Scholarship Adward 2003 (1. místo),Mezinárodní interpretační soutěž Markneukirchen 2004 (3. místo), Mezinárodní interpretační soutěž Brno 2006 (3. místo)

Orchestrální symfonické hudbě se věnuje od svých 14 let. Od roku 2000 je členem Filharmonie Brno a od roku 2001 jejím prvním hornistou, kde vykonává i funkci vedoucího skupiny.  Komorní hudbu provozuje v dechovém sextetu Janáček Ensemble. Působil v žesťovém sextetu  Brass 6, hornovém kvartetu Brněmští hornisté, několik let byl prvním hornistou souboru  Brno Brass Band a pravidelným hostujícím prvním hornistou litevského komorního orchestru Kremerata Baltica.

Je stálým hostujícím hráčem mnoha našich i zahraničních orchestrů.  Jako hostující hornista spolupracoval s orchestry jako: Slovenská filharmónia, Česká filharmonie, PKF, SOČR, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Moravská filharmonie Olomouc, Národní divadlo v Brně, Czech Virtuosi, Janáčkova filharmonie Ostrava, Karlovarský symfonický orchestr, Národní divadlo Moravskoslezské, Komorní filharmonie Pardubice, Jihočeská filharmonie, Prague Royal Philharmonic a další.

Pravidelně je zván jako studiový hráč a příležitostně vystupuje i sólově

Roku 2005 úspěšně prošel konkurzním řízením na pedagoga hlavního oboru na konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži, kde působil od ledna 2007 do června 2018 jako profesor oboru Hra na lesní roh a vedl mnoho komorních souborů.

He was born 9.8.1979 in Brno. In 1994 he was admitted to the Brno Conservatory to the horn class of Mgr. Bohuš Zoubek. He graduated from the Conservatory in 2000. In the same year he entered the Janáček Academy of Performing Arts. He completed his studies with Prof. Jindřich Petráš in 2004.

He participated in several competitions in the Czech Republic and abroad, where he won numerous prizes. International Brass Performance Competition Brno 2001 (1st place + absolute winner),International Performance Competition Brno 2001 (2nd place),Yamaha Scholarship Adward 2003 (1st place),International Performance Competition Markneukirchen 2004 (3rd place), International Performance Competition Brno 2006 (3rd place)

He has been involved in orchestral symphonic music since the age of 14. Since 2000 he has been a member of the Brno Philharmonic Orchestra and since 2001 its first horn player, where he also serves as the group leader. He performs chamber music in the Janáček Ensemble wind sextet. He has been active in the Brass 6 brass sextet, the Brno Horn Quartet, for several years he was principal horn of the Brno Brass Band and a regular guest principal horn of the Lithuanian chamber orchestra Kremerata Baltica.

He is a regular guest player of many Czech and foreign orchestras. As a guest horn player he has collaborated with orchestras such as: Slovak Philharmonic, Czech Philharmonic, PKF, SOČR, Bohuslav Martinů Philharmonic Zlín, Moravian Philharmonic Olomouc, National Theatre in Brno, Czech Virtuosi, Janáček Philharmonic Ostrava, Karlovy Vary Symphony Orchestra, National Moravian-Silesian Theatre, Chamber Philharmonic Pardubice, South Bohemian Philharmonic, Prague Royal Philharmonic and others.

He is regularly invited as a studio player and occasionally performs as a soloist

In 2005, he successfully passed the audition procedure for the position of a teacher of the main subject at the P.J. Vejvanovsky Conservatory in Kroměříž, where he worked from January 2007 to June 2018 as a professor of horn playing and led many chamber ensembles.

Web vytvořil Marek Hovorka – MHWebdesign.cz